Sydosten 2007
En plågad "Moder Jord" på Kalmar konstmuseum
"Tyngd av människomörker"
"Varför har ni övergivit mig?"
Till Utställningar
Till Bild och form